Advarselstegnene på en aneurisme

Anerkjenn symptomene på hjerne-aneurisme.

Advarselstegnene på en aneurisme

En aneurisme er et forstørret blodkar eller arterie på grunn av svekkelse i blodkarveggen. Det har en tendens til å forekomme i hjernen og kan være livstruende. Det er mange risikofaktorer for en aneurisme, og de kan dannes hos personer med hodeskader, blodinfeksjoner eller hypertensjon. Kvinner, afroamerikanere og latinamerikanere har to ganger risikoen for å utvikle en sprukket aneurisme. De som er over 40 år; har en familiehistorie av tilstanden; eller har en lidelse som Ehlers-Danlos syndrom, polycystisk nyresykdom eller Marfan syndrom har også en økt risiko. Lær hvordan du beskytter deg eller dine nærmeste og identifiserer tegn på en aneurisme når den begynner.

Se: Hvordan oppdage en aneurisme

En plutselig og alvorlig hodepine

En plutselig og alvorlig hodepine

Aneurysmer kan være stille og utløse ingen symptomer, men når et forstørret blodkar begynner å lekke, kan det sprekke eller sprekke. Det mest talende tegnet på en sprukket aneurisme er den plutselige starten på en kløyende eller tordenhodepine som kommer på i løpet av et sekund og blir vanligvis beskrevet som 'den verste hodepinen noensinne.' Hvis du eller noen du kjenner har denne typen hodepine, kan du ringe lege eller besøke legevakten umiddelbart.

Se: Advarselstegn på en sprukket aneurisme